Villkor för fotografering 

hos Fotograf Elin Sundman

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura eller via företagsswish när beställaren har gjort urvalet från fotograferingen. Det som kunden och Fotograf Elin Sundman kommit överrens om. Fotograf Elin Sundman är godkänt för FA-skatt.

Vid bröllop betalas slutafakturan ca 1 vecka innan bröllopet.


Urval

Efter fotograferingen tar fotografen fram de bästa bilderna. Vi ses igen, fotografen avtalar en tid med kunden om när det passar för en bildvisning efter fotograferingen brukar rekomendera 1-2 veckor. 

Bildvisningen sker i första hand i mitt kontor i Bergsjö. 


Bildbehandling

Beställaren anlitar fotografen utifrån dennes bildstil och har kontrollerat den via hemsida och sociala medier. Bilderna redigeras enligt fotografens egen stil och smak. Lättare retusch ingår, mer ingående retusch debiteras per timme.


Leverans

Bilderna levereras via ett webbgalleri kort efter att beställaren har betalat. Leverans av produkter sker inom 4 veckor efter beställning och skickas per post. 


Nedladdat webbgalleri

Ett nedladdat galleri innebär att kunden har godkänt leveransen av bilder, kan där med inte reklamera några bilder. 


Bildanvändning

Bilderna får användas för privat bruk och beställaren har fri framkallningsrätt. Bilderna får ej redigeras eller på annat sätt ändras, det gäller även t.ex. Instagramfilter eller att göra bilderna svartvita. Ibland tvingas bilder beskäras på t.ex. Facebook eller Instagram och det är då okej. Fotografen äger fortfarande bildrättigheterna vilket gör att bilderna ej får säljas vidare. Vid publicering i t.ex. dagstidningar eller liknande ska fotografens namn och hemsideadress anges.Vid publicering på t.ex. sociala medier ska fotografens namn anges, eller om möjligt taggas.


Fotografen förbehåller sig rätten att använda bilderna i sin normala marknadsföring så som webbplats, sociala medier samt som referensbilder till kunder, om inget annat avtalas. Vid användning inom andra områden behöver fotografen godkännande från beställaren.


Prisändringar

Vid efterbeställningar gäller den aktuella prislistan då beställningen genomförs.


Ombokning och avbokning

Ombokning av dag görs kostnadsfritt vid sjukdom, dåligt väder eller andra oförutsedda händelser. 

Avbokas fotograferingen betalas inte bokningsavgiften tillbaka.

 

Fotografen förbehåller sig rätten att boka om fotograferingen med kort varsel vid t.ex. allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse, familjetragedi eller annan oförutsedd händelse. Kunden kan ej kräva ekonomisk ersättning men kan avboka fotograferingen kostnadsfritt. 

 
Betalningen för resterande summa för ert bröllop faktureras innan bröllopet och ska vara betalt till bröllopsdagen. Om inget annat har kommits överens.

Genom att boka Fotograf Elin Sundman godkänner jag ovanstående vilkor.